17 november 2015

Streven naar meer harmonisatie in veiligheidssysteem

In samenwerking met het voorlichtingsbureau Rail Cargo vond woensdag 1 juli bij Railforum een seminar plaats over het Programma ERTMS. De komende jaren rolt de spoorsector het Programma ERTMS uit. Tijdens dit seminar werden de laatste ontwikkelingen behandeld en verbetersuggesties om de uitrol soepel te laten verlopen doorgenomen. Programmadirecteur ERTMS Wim Fabries vertelde over de actualiteiten en nodigde uit om op enkele boeiende thema’s in gesprek te gaan.

17 november 2015

Nederland topspeler in logistiek: meer lading met minder kilometers

Nederland is een topspeler in logistiek. Onze positie is uniek in de wereld met 2 mainports die het bedrijfsleven via een dicht netwerk verbinden met bestemmingen in de hele wereld, over zee, rivieren, weg, spoor, door buisleidingen en door de lucht. Het doel is niet alleen meer goederen te vervoeren, maar dit vooral slimmer te doen: meer lading met minder kilometers, meer hoogwaardige dienstverlening, meer kostenbesparing. Dat staat in de Monitor Logistiek en Goederenvervoer, die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

15 november 2015

Strukton Rail neemt NS Spooraansluitingen over

Strukton Rail neemt NS Spooraansluitingen bv over van de Nederlandse Spoorwegen. NS en Strukton Rail tekenden op woensdag 1 juli het overnamecontract. Met ingang van 1 juli 2015 gaat NS Spooraansluitingen bv verder als Strukton Rail Short Line bv. Het bedrijf beheert en onderhoudt ruim 130 kilometer spoor en 391 wissels bij ongeveer 100 bedrijven in Nederland. De Nederlandse Spoorwegen stoot de aansluitingen tussen de bedrijfssporen en het openbare spoorwegnet af omdat deze niet meer tot de core business behoren van de NS. Met de overname door Strukton Rail is de toekomst van de spooraansluitingen veilig gesteld. De aankoop van de spooraansluitingen past in de strategie van Strukton, dat de ambitie heeft het spoorvervoer aantrekkelijker te maken. Spoorvervoer biedt een duurzame oplossing voor de problemen die industrialisering en verstedelijking met zich meebrengen. 

11 november 2015

Keyrail opgegaan in ProRail

Per 1 juli is de exploitatie van de Betuweroute overgedragen van Keyrail naar ProRail. Dit betekent dat Keyrail ophoudt te bestaan en dat alle medewerkers van Keyrail in dienst komen bij ProRail. Door de integratie van Keyrail in ProRail wordt een eenduidig aanspreekpunt voor het totale spoorgoederenvervoer in Nederland gecreëerd, wordt de goederenexpertise van ProRail verder versterkt en kunnen beheer en exploitatie nog efficiënter worden opgepakt.

26 oktober 2015

Grootste ADR distributiecentrum op Maasvlakte voor Neele-Vat Logistics

Vat Logistics is gestart met de bouw van een gloednieuw ADR distributiecentrum op de Maasvlakte. Paul Neele, zoon van CEO Ron Neele, sloeg op 17 juni jl. de eerste paal in bijzijn van meer dan 100 collega’s. Het wordt de grootste opslagloods in Nederland voor verpakte gevaarlijke stoffen (ADR). Op duurzame wijze gebouwd, uitgerust met de best beschikbare technieken en gerund door specialistische werknemers. Neele-Vat Logistics neemt de extra opslagruimte met ingang van december 2015 in gebruik.